Różnice pomiędzy adopcją a rodziną zastępczą?

Różnice pomiędzy adopcją a rodziną zastępczą? Każde dziecko, aby prawidłowo się rozwijało musi mieć zapewnioną potrzebę miłości, oraz opieki. Głównym zadaniem rodzica jest wychowywanie oraz nadzór nad własnym dzieckiem. Często rodzic nie nadaje się na opiekuna lub nie może nim być wówczas sąd decyduje, co dalej dzieje się z dzieckiem, może ono trafić do rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Wiele w tej kwestii zależy od rodzica, jeśli rodzic żyje i opieka została mu odebrana częściowo lub tymczasowo na przykład na okres leczenia odwykowego wówczas dziecko może trafić tylko do rodziny zastępczej. Tam będzie przebywało aż rodzic będzie mógł znowu się nim opiekować lub wróci do domu dziecka. Kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej mogą wytworzyć się bardzo silne więzi między nową rodziną a dzieckiem jednak nadal formalnie dziecko należy do rodzica biologicznego, nie przejmuje nazwiska rodziców zastępczych, nie dziedziczy po nich. Inaczej jest w przypadku adopcji tutaj dziecko trafia do innej rodziny i rodzice biologiczni tracą wszelkie prawa do niego. Praw mogą też zrzec się sami, jeśli tylko nie chcą opiekować się dzieckiem. W rodzinie adopcyjnej dziecko traktowane jest jak członek rodziny, przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych, dziedziczy. Jak widać regulacje prawne w obu przypadkach są zasadniczo inne. Adopcja bardzo rożni się do rodziny zastępczej, wiele w tej kwestii zależy do rodziny biologicznej i jej postawy, czy będą chcieli dobra dla swojego dziecka, czy będą myśleli tylko o sobie.

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza O tym, że każde dziecko potrzebuje rodziny wiedzą wszyscy, dzięki rodzinie dziecko właściwie się rozwija i wpojone ma określone zachowanie. Nierzadko rodzice biologicznie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, może być tak z przyczyn losowych, kiedy ciężko zachorują lub umrą lub przyczyn społecznych. Jest tak, kiedy rodzice nie mają środków do życia i na utrzymanie dzieci, albo w rodzinie pojawia się problem alkoholowy lub zażywania innych używek. Aby dziecko nie było pozostawione same sobie tworzy się dla niego rodzinę zastępczą. Jest to jednak bardzo trudne i wiążę się z licznymi dokumentami, sprawami sądowymi. Przyjrzyjmy się, zatem kto może być rodziną zastępczą dla dziecka? Mogą być nią osoby spokrewnione, ciocia, dziadkowie, jeśli tylko wyraża takie życzenie lub całkiem oby ludzie. Lepiej dla dziecka, aby mogło skorzystać z pierwszej opcji wówczas trafia do znajomych ludzi, których łączy z nim więzy krwi. Kto może zostać rodziną zastępczą? Każdy, kto spełni poszczególne kryteria, czyli osoby lub małżeństwa, które na stałe mieszkają na terenie Polski, mają odpowiednie do tego celu warunki, nie są chore i mogą zajmować się dzieckiem oraz nie mają konfliktu z prawem. Osoby takie mogą mieć już swojej rodziny, ale muszą nie być obciążeni żadnymi zaległościami z tytułu utrzymywania rodziny, alimentów. Rodzina zastępcza jest opcją, którą warto wykorzystać, aby dziecko nie trafiło do domu dziecka. Zadaniem takiej rodziny jest zaspokojenie potrzeb dziecka i traktowanie go jak członka swojej rodziny.

Wybór rodziny zastępczej

Wybór rodziny zastępczej Kwestia dobra dziecka jest najważniejsza, dlatego jeśli nie może się nim opiekować się rodzic biologiczny rząd musi ustanowić dla jednostki takiej rodzinę zastępczą. Jak jednak działa ta machina? Na początku sąd rodzinny oraz opieka bada czy w rodzinie dziecka jest osoba, która chciałaby się nim opiekować. Jeśli tak to rodzina ma pierwszeństwo w byciu zastępczym rodzicem jest tak, ponieważ w środowisku ludzi spokrewnionych dziecko lepiej się czuje i asymiluje z nową sytuacją. Najczęściej rodziną zastępczą w stopniu spokrewnionym zostają dziadkowie, oraz najbliższe rodzeństwo rodziców dziecka. Kiedy jednak nie ma odpowiedniej osoby do przejęcia opieki nad dzieckiem trafia ono do rodziny zastępczej niespokrewnionej. Może stać nią każdy, kto przejdzie szkolenie w ośrodku opiekuńczo adopcyjnym. Największe szanse na zostanie rodziną zastępczą mają ludzie młodzi, oraz majętni, ponieważ mogą zapewnić byt dziecku. Bardzo ważną zasadą, którą się kierują placówki przyznając komuś dziecko jest nie rozłączanie rodzeństwa, ponieważ wówczas cały proces byłby dla dzieci jeszcze bardziej trudnym. Rodzina zastępcza musi działać jak ta tradycyjna, naturalnie nie jest to proste dziecko często się buntuje nie rozumie, dlaczego nie ma rodziców, trzeba wiele czasu i cierpliwości, aby dziecko przystosowało się do całkiem nowych warunków. Wszyscy członkowie rodziny muszą ze sobą współgrać dla dobra dziecka.