Rodzina homoseksualna

Rodzina homoseksualna Rodziną zazwyczaj nazywamy związek formalny dwojga ludzi o przeciwnych preferencjach. Często bywa też tak, że mianem tym określają się osoby homoseksualne, które łączą się w pary. Pomimo tego, że są tej samej płci mają też podobne dążenia do założenia rodziny, posiadania dzieci i wychowywania ich. W Polsce rodziny homoseksualne nie mają racji bytu, ponieważ nie mogą wziąć ślubu cywilnego czy kościelnego, jedynie Dania, Finlandia Francja czy też Niemcy wyrażają zgodę na związki homoseksualne. Jeśli chodzi o prawo polskie jest ono nieugięte, już nawet sam zapis konstytucyjny wyklucza pary homoseksualne. W myśl niego małżeństwem jest związek mężczyzny i kobiety oraz potomstwo z niego powstałe. Jasno sprecyzowane prawo nie daje szans osobą homoseksualnym. Poza prawem również odłamy religijne wykluczają takie związki, ponieważ są według wielu ludzi grzeszne. Homoseksualizm jest rozpatrywany w kwestii zboczenia dziwnej natury człowieka czy dewiacji. Tym czasem nawet ludzie tej samej płci mają prawo do bycia szczęśliwymi. Poza zawieraniem związków formalnych ludzi homoseksualnych dużą fale negacji niesie przede wszystkim posiadanie przez nich potomstwa. Ludzie postronni nie wyrażają na to zgody, ponieważ boja się, że dzieci wychowywane będą niewłaściwie i same mogą zostać osobami homoseksualnymi, ponieważ będą brać przykład z rodziców. Rodzina homoseksualna jest bardzo trudnym zagadnieniem, z jednej strony ludzie ci dążą do legalizacji swoich związków jednak nadal nie są tradycyjnym modelem rodziny.