Podział socjologiczny typów rodziny

Podział socjologiczny typów rodziny Wiele nauk zajmuje się typologią rodziny, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat społeczny. Pierwszym typem chyba znanym wszystkim jest rodzina monogamiczna. W takiej jednostce występuje tylko para małżonków bez potomstwa. Kolejnym typem, ale niepraktykowanym na terenie Polski jest rodzina poligamiczna. W tej wersji jest to związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami lub odwrotnie. Związki takie praktykowane są przede wszystkim w krajach słabo rozwiniętych. Wówczas potomstwo jest też bardziej liczne. Ciekawym typem, rodziny jest egzogamiczna, w której to jedno z małżonków pochodzi z innej zbiorowości. Potocznie na takie związki mówimy, że są mieszanymi. Typ rodziny może być też uwarunkowany osobą, która przewodzi rodzinie, możemy wyróżnić tutaj układ patriarchalny, w którym dominuje mężczyzna. Taki model rodziny był powszechnie stosowany dawniej, wówczas rola kobiety ograniczała się tylko do pilnowania ogniska domowego i dbania o dzieci. Przeciwieństwem układu patriarchalnego jest rodzina matriarchalna, w której dominuje kobieta. W dzisiejszych czasach najczęściej możemy mieć odczynienia z rodziną egalitarną, w której nie ma dominacji jednego partnera, a w układzie panuje podział prac jest to tak zwane uprawnienie. Jak wiadomo, typów rodzin jest wiele. Można je zaobserwować nawet w swoim otoczeniu, każdy promuje nieco inny model rodziny oraz wychowania. Tak na prawdę sami decydujemy, jakim modelem rodziny będziemy.

Rodzina i jej typy

Rodzina i jej typy Rodziną będziemy nazywali małą grupę społeczną, którą wiążą nie tylko więzy krwi, ale i więzy formalne. Wyróżniamy w każdej rodzinie typowej więzi małżeńskie wynikające z zawarcia związku małżeńskiego dwojga ludzi oraz pokrewieńskie występują, kiedy w rodzinie jest więcej niż jeden potomek. Rodziny mogą mieć bardzo różną typologię. W zależności od tego jak wielu ludzi ją tworzy i jaki jest między nimi element pokrewieństwa. Podstawową formą rodziny jest rodzina mała, w takiej sytuacji występują małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci. Kolejnym typem rodziny jest duża. W takim wypadku poza rodzicami i dziećmi występują w rodzinie inne pokolenia jak dziadkowie. Wszyscy zamieszkują jedno gospodarstwo i pozostają we wspólnym majątku. Ostatnim typem rodziny jest rodzina zmodyfikowana, duża. Tutaj mamy rodziców, dzieci oraz kolejne pokolenie krewnych. Rodzina jest zmodyfikowana, ponieważ nie zamieszkuje już jednego gospodarstwa, jest oddzielona, ale nadal pozostaje w bliskich kontaktach. Rodzina jest bardzo ważną jednostką, szczególnie dla potomstwa, ponieważ daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz spełnienia. Rodzinna tradycyjna to taka, w której występuje oboje rodziców, chociaż o to jest coraz trudniej. Dzieci może wychowywać też jedno z rodziców, jest tak na przykład po rozwodzie lub śmierci jednego z rodziców. Wówczas rodzina nosi nazwę niepełnej. Aby dziś stworzyć rodzinę nawet nie musimy być w formalnym związku, wystarczy tylko dwoje ludzi i ewentualnie potomstwo.