Tolerancja wobec dewiacji

Tolerancja wobec dewiacji Tolerancja w swoim szeroko rozumianym pojęciu skupia się przede wszystkim wobec mniejszości rasowych i wyznaniowych, wśród których mamy do czynienia nierzadko z utalentowanymi, bardzo wrażliwymi osobami. Jednak jak owa tolerancja ma odnosić się do dewiacji, często wynaturzonych i zupełnie niezgodnych z odgórnie ustalonymi normami? Gdzie przebiega ta cienka granica? Odpowiedź, chociaż zrazu może wydawać się skomplikowana, jest dość prosta. Dewiacje, które szkodzą ogólnemu kształtowi społeczeństwa, powinny od razu być odrzucone przez wszystkich, ponieważ nie można być tolerancyjnym wobec bestialstwa i zachowań zupełnie odbiegających od kształtu świata, jaki sobie ustaliliśmy. Dodatkowo, musimy być świadomi, że dewiacje – często bardzo silne – mogą zaszkodzić przede wszystkim dzieciom, które spotykają na swojej drodze osobnika zdecydowanie nieco wybiegającego poza normę. Jego zachowanie może gruntownie sparaliżować ich dalsze życie. Nie należy wtedy uskuteczniać tolerancji, a wręcz walczyć z podobnymi zachowaniami. Jednak, gdy dewiacja nie jest groźna dla otoczenia, ale dewiacją oczywiście jest – trzeba pomóc osobnikowi, który jest nią obdarzony.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes