Podział socjologiczny typów rodziny

Podział socjologiczny typów rodziny Wiele nauk zajmuje się typologią rodziny, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat społeczny. Pierwszym typem chyba znanym wszystkim jest rodzina monogamiczna. W takiej jednostce występuje tylko para małżonków bez potomstwa. Kolejnym typem, ale niepraktykowanym na terenie Polski jest rodzina poligamiczna. W tej wersji jest to związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami lub odwrotnie. Związki takie praktykowane są przede wszystkim w krajach słabo rozwiniętych. Wówczas potomstwo jest też bardziej liczne. Ciekawym typem, rodziny jest egzogamiczna, w której to jedno z małżonków pochodzi z innej zbiorowości. Potocznie na takie związki mówimy, że są mieszanymi. Typ rodziny może być też uwarunkowany osobą, która przewodzi rodzinie, możemy wyróżnić tutaj układ patriarchalny, w którym dominuje mężczyzna. Taki model rodziny był powszechnie stosowany dawniej, wówczas rola kobiety ograniczała się tylko do pilnowania ogniska domowego i dbania o dzieci. Przeciwieństwem układu patriarchalnego jest rodzina matriarchalna, w której dominuje kobieta. W dzisiejszych czasach najczęściej możemy mieć odczynienia z rodziną egalitarną, w której nie ma dominacji jednego partnera, a w układzie panuje podział prac jest to tak zwane uprawnienie. Jak wiadomo, typów rodzin jest wiele. Można je zaobserwować nawet w swoim otoczeniu, każdy promuje nieco inny model rodziny oraz wychowania. Tak na prawdę sami decydujemy, jakim modelem rodziny będziemy.