Różnice pomiędzy adopcją a rodziną zastępczą?

Różnice pomiędzy adopcją a rodziną zastępczą? Każde dziecko, aby prawidłowo się rozwijało musi mieć zapewnioną potrzebę miłości, oraz opieki. Głównym zadaniem rodzica jest wychowywanie oraz nadzór nad własnym dzieckiem. Często rodzic nie nadaje się na opiekuna lub nie może nim być wówczas sąd decyduje, co dalej dzieje się z dzieckiem, może ono trafić do rodziny zastępczej lub adopcyjnej. Wiele w tej kwestii zależy od rodzica, jeśli rodzic żyje i opieka została mu odebrana częściowo lub tymczasowo na przykład na okres leczenia odwykowego wówczas dziecko może trafić tylko do rodziny zastępczej. Tam będzie przebywało aż rodzic będzie mógł znowu się nim opiekować lub wróci do domu dziecka. Kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej mogą wytworzyć się bardzo silne więzi między nową rodziną a dzieckiem jednak nadal formalnie dziecko należy do rodzica biologicznego, nie przejmuje nazwiska rodziców zastępczych, nie dziedziczy po nich. Inaczej jest w przypadku adopcji tutaj dziecko trafia do innej rodziny i rodzice biologiczni tracą wszelkie prawa do niego. Praw mogą też zrzec się sami, jeśli tylko nie chcą opiekować się dzieckiem. W rodzinie adopcyjnej dziecko traktowane jest jak członek rodziny, przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych, dziedziczy. Jak widać regulacje prawne w obu przypadkach są zasadniczo inne. Adopcja bardzo rożni się do rodziny zastępczej, wiele w tej kwestii zależy do rodziny biologicznej i jej postawy, czy będą chcieli dobra dla swojego dziecka, czy będą myśleli tylko o sobie.