Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza O tym, że każde dziecko potrzebuje rodziny wiedzą wszyscy, dzięki rodzinie dziecko właściwie się rozwija i wpojone ma określone zachowanie. Nierzadko rodzice biologicznie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, może być tak z przyczyn losowych, kiedy ciężko zachorują lub umrą lub przyczyn społecznych. Jest tak, kiedy rodzice nie mają środków do życia i na utrzymanie dzieci, albo w rodzinie pojawia się problem alkoholowy lub zażywania innych używek. Aby dziecko nie było pozostawione same sobie tworzy się dla niego rodzinę zastępczą. Jest to jednak bardzo trudne i wiążę się z licznymi dokumentami, sprawami sądowymi. Przyjrzyjmy się, zatem kto może być rodziną zastępczą dla dziecka? Mogą być nią osoby spokrewnione, ciocia, dziadkowie, jeśli tylko wyraża takie życzenie lub całkiem oby ludzie. Lepiej dla dziecka, aby mogło skorzystać z pierwszej opcji wówczas trafia do znajomych ludzi, których łączy z nim więzy krwi. Kto może zostać rodziną zastępczą? Każdy, kto spełni poszczególne kryteria, czyli osoby lub małżeństwa, które na stałe mieszkają na terenie Polski, mają odpowiednie do tego celu warunki, nie są chore i mogą zajmować się dzieckiem oraz nie mają konfliktu z prawem. Osoby takie mogą mieć już swojej rodziny, ale muszą nie być obciążeni żadnymi zaległościami z tytułu utrzymywania rodziny, alimentów. Rodzina zastępcza jest opcją, którą warto wykorzystać, aby dziecko nie trafiło do domu dziecka. Zadaniem takiej rodziny jest zaspokojenie potrzeb dziecka i traktowanie go jak członka swojej rodziny.

Rodzina, a rozwód

Rodzina, a rozwód Kiedy bierzemy ślub myślimy, że wiążemy się z danym człowiekiem na zawsze, tak przecież brzmią słowa przysięgi dopóki śmierć was nie rozdzieli? Czasami jednak wychodzi całkiem inaczej. Po paru latach dochodzimy do wniosku, że popełniliśmy błąd. Nasz ukochany nie jest już romantycznym przystojniakiem tylko zapuszczonymi troglodytą, któremu nie chce się nic. Nasze podejście do zaistniałej sytuacji też się zmienia. Wszystko generuje tylko kłótnie. Pytanie tylko ile jesteśmy w stanie znieść. Wówczas może zrodzi się w naszej głowie pomysł o wzięciu rozwodu, czyli zakończeniu naszego związku w sposób formalny. Z jednej strony rezygnujemy ze wspólnego życia, z drugiej pojawia się ogromny problem, kiedy posiadamy dzieci. W tym wypadku tracą one rodzinę i są rozbite pomiędzy dwojga rodziców. Zazwyczaj prawo polskie w takich wypadkach stoi po stronie matki i jej przyznaje opiekę nad potomstwem, ojcu zostają jedynie regularne widzenia z dziećmi. Rozwód jest ogromnym przeżyciem dla naszych pociech, po pierwsze tracą stabilność emocjonalną, nie mogą zrozumieć, dlaczego właśnie one nie mają prawdziwej komórki rodzinnej składającej się z obojga rodziców. Rozwód powoduje również u dzieci silne emocje, nie mogą pogodzić się z zaistniałą sytuacją i najczęściej obwiniają jedną ze stron o taki stan rzeczy. Co ciekawe według badan najgorszym czasem do przetrwania dla małżonków jest okres do trzech lat po ślubie, w tym okresie odnotowuje się najwięcej rozwodów.

Wady i zalety rodziny wielodzietnej

Wady i zalety rodziny wielodzietnej Dawniej mogliśmy zauważyć całkiem inny model rodziny, mianowicie rodzice mieszkali razem z młodymi na jednym gospodarstwie, rodziło się też wile więcej dzieci. Kiedyś rodziny wielodzietne były standardem, pomimo, że czasy nie były też na to sprzyjające. Dziś sytuacja jest bardzo trudna, rodzi się coraz mniej dzieci, ponieważ rodziny nie jest stać na kolejnego potomka. Wiąże się to z dużym nakładem pieniędzy i czasu. Rodzic taki na kilka lat wyłączony jest też z pracy zawodowej, co jest kolejną przeszkodą. Tym czasem rodzina wielodzietna to wesoła rodzina, jest w niej wiele dzieci i radości. Każde dziecko jest inne. Mimo to zaskakuje nas na każdym kroku. Wiele dzieci to na pewno duże wsparcie dla rodzica, kiedy jest już starszy, ponieważ może liczyć na pomoc potomstwa. Rodzina wielopokoleniowa to także pewne problemy natury ekonomicznej. Aby posiadać dużo dzieci i zapewnić im byt rodzic zmusiłaby zarabiać krocie, a w polskim państwie graniczy to z cudem. Wiele dzieci wymaga też sporego metrażu, aby maluchy miały zapewnioną swoją przestrzeń życiową. Musimy liczyć się też z ogromem pracy. Matka musi nie tylko opiekować się kilooma dziećmi, ale i nakarmić czy wykonać czynności pielęgnacyjne. Dla jednej osoby jest to duże obciążenie. Dziś mało, kto decyduje się na założenie rodziny wielodzietnej, posiadanie już trójki dzieci jest wyzwaniem dla rodziców. Zazwyczaj wygodnej jest mieć jedno lub dwoje dzieci, wówczas nie jest to tak duże obciążenie dla rodzica.

Rodzina i jej typy

Rodzina i jej typy Rodziną będziemy nazywali małą grupę społeczną, którą wiążą nie tylko więzy krwi, ale i więzy formalne. Wyróżniamy w każdej rodzinie typowej więzi małżeńskie wynikające z zawarcia związku małżeńskiego dwojga ludzi oraz pokrewieńskie występują, kiedy w rodzinie jest więcej niż jeden potomek. Rodziny mogą mieć bardzo różną typologię. W zależności od tego jak wielu ludzi ją tworzy i jaki jest między nimi element pokrewieństwa. Podstawową formą rodziny jest rodzina mała, w takiej sytuacji występują małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci. Kolejnym typem rodziny jest duża. W takim wypadku poza rodzicami i dziećmi występują w rodzinie inne pokolenia jak dziadkowie. Wszyscy zamieszkują jedno gospodarstwo i pozostają we wspólnym majątku. Ostatnim typem rodziny jest rodzina zmodyfikowana, duża. Tutaj mamy rodziców, dzieci oraz kolejne pokolenie krewnych. Rodzina jest zmodyfikowana, ponieważ nie zamieszkuje już jednego gospodarstwa, jest oddzielona, ale nadal pozostaje w bliskich kontaktach. Rodzina jest bardzo ważną jednostką, szczególnie dla potomstwa, ponieważ daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz spełnienia. Rodzinna tradycyjna to taka, w której występuje oboje rodziców, chociaż o to jest coraz trudniej. Dzieci może wychowywać też jedno z rodziców, jest tak na przykład po rozwodzie lub śmierci jednego z rodziców. Wówczas rodzina nosi nazwę niepełnej. Aby dziś stworzyć rodzinę nawet nie musimy być w formalnym związku, wystarczy tylko dwoje ludzi i ewentualnie potomstwo.