Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza O tym, że każde dziecko potrzebuje rodziny wiedzą wszyscy, dzięki rodzinie dziecko właściwie się rozwija i wpojone ma określone zachowanie. Nierzadko rodzice biologicznie nie mogą wykonywać swoich obowiązków, może być tak z przyczyn losowych, kiedy ciężko zachorują lub umrą lub przyczyn społecznych. Jest tak, kiedy rodzice nie mają środków do życia i na utrzymanie dzieci, albo w rodzinie pojawia się problem alkoholowy lub zażywania innych używek. Aby dziecko nie było pozostawione same sobie tworzy się dla niego rodzinę zastępczą. Jest to jednak bardzo trudne i wiążę się z licznymi dokumentami, sprawami sądowymi. Przyjrzyjmy się, zatem kto może być rodziną zastępczą dla dziecka? Mogą być nią osoby spokrewnione, ciocia, dziadkowie, jeśli tylko wyraża takie życzenie lub całkiem oby ludzie. Lepiej dla dziecka, aby mogło skorzystać z pierwszej opcji wówczas trafia do znajomych ludzi, których łączy z nim więzy krwi. Kto może zostać rodziną zastępczą? Każdy, kto spełni poszczególne kryteria, czyli osoby lub małżeństwa, które na stałe mieszkają na terenie Polski, mają odpowiednie do tego celu warunki, nie są chore i mogą zajmować się dzieckiem oraz nie mają konfliktu z prawem. Osoby takie mogą mieć już swojej rodziny, ale muszą nie być obciążeni żadnymi zaległościami z tytułu utrzymywania rodziny, alimentów. Rodzina zastępcza jest opcją, którą warto wykorzystać, aby dziecko nie trafiło do domu dziecka. Zadaniem takiej rodziny jest zaspokojenie potrzeb dziecka i traktowanie go jak członka swojej rodziny.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes