Rodzina i jej typy

Rodzina i jej typy Rodziną będziemy nazywali małą grupę społeczną, którą wiążą nie tylko więzy krwi, ale i więzy formalne. Wyróżniamy w każdej rodzinie typowej więzi małżeńskie wynikające z zawarcia związku małżeńskiego dwojga ludzi oraz pokrewieńskie występują, kiedy w rodzinie jest więcej niż jeden potomek. Rodziny mogą mieć bardzo różną typologię. W zależności od tego jak wielu ludzi ją tworzy i jaki jest między nimi element pokrewieństwa. Podstawową formą rodziny jest rodzina mała, w takiej sytuacji występują małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci. Kolejnym typem rodziny jest duża. W takim wypadku poza rodzicami i dziećmi występują w rodzinie inne pokolenia jak dziadkowie. Wszyscy zamieszkują jedno gospodarstwo i pozostają we wspólnym majątku. Ostatnim typem rodziny jest rodzina zmodyfikowana, duża. Tutaj mamy rodziców, dzieci oraz kolejne pokolenie krewnych. Rodzina jest zmodyfikowana, ponieważ nie zamieszkuje już jednego gospodarstwa, jest oddzielona, ale nadal pozostaje w bliskich kontaktach. Rodzina jest bardzo ważną jednostką, szczególnie dla potomstwa, ponieważ daje mu poczucie bezpieczeństwa oraz spełnienia. Rodzinna tradycyjna to taka, w której występuje oboje rodziców, chociaż o to jest coraz trudniej. Dzieci może wychowywać też jedno z rodziców, jest tak na przykład po rozwodzie lub śmierci jednego z rodziców. Wówczas rodzina nosi nazwę niepełnej. Aby dziś stworzyć rodzinę nawet nie musimy być w formalnym związku, wystarczy tylko dwoje ludzi i ewentualnie potomstwo.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes