Rodzina nuklearna

Rodzina nuklearna W społeczeństwie możemy zauważyć kilka dominujących typów rodzin, najbardziej popularną jest taka gdzie występują rodzice wraz ze swoimi dziećmi. Naturalnie dziadkowie są, ale pozostają tylko w pewnych relacjach, nie mieszkają na wspólnym gospodarstwie. Rodzice w tym wypadku opiekują się dziećmi do czasu ich usamodzielnienia. Najczęściej później zostają sami, dlatego też rodzi to pewne problemy i komplikacje. Młodzi ludzie rozpoczynający życie dorosłe, wolą studiować daleko od domu, pracować też z dala od rodziców i co ważne zakładać rodziny bez udziału rodziców. Pozostaje jednak problem opieki nad takimi ludźmi. Dopóki są młodzi mogą liczyć na siebie, później jednak wymagają wsparcia rodziny. Jeśli wychowamy dobrze nasze dzieci na pewno pomogą nam w życiu starczym, często jednak ludzie tacy zostają pozostawiani sami sobie. Nic, więc dziwnego, że wciąż rozwija się dziedzina geriatrii, czyli nauki zajmującej się opieką nad ludźmi starszymi. W rejonach ameryki północnej oraz Europy zjawisko powstawania rodziny nuklearnej jest coraz częściej spotykanym. W tym wypadku, jednak ludzie starsi maja zapewniona opiekę, w Polsce jest inaczej. Mało, kogo stać na to, aby wykupić pobyt w specjalistycznym ośrodku, często też nie wysyłamy tam najbliższych z powodu strachu przed krytyką otoczenia czy po prostu rozstaniem się. Rodzina nuklearna jest pożądanym typem dla ludzi młodych, ponieważ myślą tutaj tylko o sobie, swoim rozwoju, karierze, a nie więzach rodzinnych