Rodzina pełna

Rodzina pełna Kiedy zawieramy związek małżeński zazwyczaj myślimy o przyszłości, o tym, aby mieć potomstwo wspólnie je wychowywać. W dobie techniki kultury masowej ukształtował się model partnerski, w którym panowie wykonują te same czynności, co panie, czyli pomagają sobie i wspierają się nawzajem. W naszym społeczeństwie możemy zauważyć różne typy rodzin, taką najbardziej tradycyjną jest rodzina pełna. Charakteryzuje się obojgiem rodziców oraz potomstwem. Rodzice powstają w opozycji dla swoich dzieci, muszą nie tylko kochać, ale i wymagać tylko wówczas wpoją potomstwu określone wzorce zachowania. Wzorzec ten kształtuje się przede wszystkim z charakteru rodziców i ich poglądów, ale wynika również z norm społecznych. Dziecko musi być przygotowane do życia w dużej grupie, ponieważ w przeciwnym razie może zastać z niej wykluczonym. Kiedy w rodzinie występuje oboje rodziców mogą śmiało dzielić się obowiązkami. Dawniej wygadało to całkiem inaczej panował ustrój patriarchalny, w którym panem i władcą domu był mężczyzna. To on zarabiał, więc i do niego należało ostanie słowo. Dziś taki model odchodzi do lamusa, wszędzie panuje równouprawnienie, dzięki czemu dzieci mogą mieć lepszą opiekę i zaspokojone podstawowe potrzeby związane z byciem kochanym, posiadaniem dobrego zabezpieczenia finansowego. Pamiętajmy też, że dzieci nas obserwują, więc swoje wychowanie przeniosą na dalsze sfery swojego życia, a następnie swoje potomstwo.

Podział socjologiczny typów rodziny

Podział socjologiczny typów rodziny Wiele nauk zajmuje się typologią rodziny, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat społeczny. Pierwszym typem chyba znanym wszystkim jest rodzina monogamiczna. W takiej jednostce występuje tylko para małżonków bez potomstwa. Kolejnym typem, ale niepraktykowanym na terenie Polski jest rodzina poligamiczna. W tej wersji jest to związek jednego mężczyzny z wieloma kobietami lub odwrotnie. Związki takie praktykowane są przede wszystkim w krajach słabo rozwiniętych. Wówczas potomstwo jest też bardziej liczne. Ciekawym typem, rodziny jest egzogamiczna, w której to jedno z małżonków pochodzi z innej zbiorowości. Potocznie na takie związki mówimy, że są mieszanymi. Typ rodziny może być też uwarunkowany osobą, która przewodzi rodzinie, możemy wyróżnić tutaj układ patriarchalny, w którym dominuje mężczyzna. Taki model rodziny był powszechnie stosowany dawniej, wówczas rola kobiety ograniczała się tylko do pilnowania ogniska domowego i dbania o dzieci. Przeciwieństwem układu patriarchalnego jest rodzina matriarchalna, w której dominuje kobieta. W dzisiejszych czasach najczęściej możemy mieć odczynienia z rodziną egalitarną, w której nie ma dominacji jednego partnera, a w układzie panuje podział prac jest to tak zwane uprawnienie. Jak wiadomo, typów rodzin jest wiele. Można je zaobserwować nawet w swoim otoczeniu, każdy promuje nieco inny model rodziny oraz wychowania. Tak na prawdę sami decydujemy, jakim modelem rodziny będziemy.

Funkcje rodziny

Funkcje rodziny Rodzina jest podstawową komórką społeczną poza tym, że wychowuje potomstwo musi spełniać jeszcze wiele więcej funkcji. Postaram się je przybliżyć. Najważniejszą funkcją rodziny jest prokreacja, ludzie dobierają się w pary w celu poczęcia potomstwa. Dzięki temu zaspokojona zostaje ich potrzeba rodzicielska. Kolejną ważną funkcją rodziny jest zaspokojenie potrzeb ekonomicznych. Rodzice pracują w celu zapewnienia bytu swojemu potomstwu. Rodzina musi wykazywać się też w kwestii zapewnienia opieki nie tylko dzieciom zdrowym, ale przede wszystkim chorym członkom rodziny. Rodzina nie wątpliwie jest też jednostką wychowującą stąd też wzięła się funkcja socjalizująca, poleca ona na przekazaniu odpowiednich norm oraz przygotowanie potomków do życia dorosłego. Dzieci tak na prawdę ucząc się przynależąc do społeczeństwa i rozwijając się na każdym możliwym polu. Kolejną bardzo ciekawą funkcją, jaką spełnia rodzina jest funkcja stratyfikacyjna, odnosi się ona do pozycjonowania członków znajdujących się w rodzinie na tych najbardziej ważnych i szanowanych. Taki typ widzimy przede wszystkim w krajach azjatyckich takich jak Indie. Każda rodzina poza zapewnieniem odpowiednich środków do życia i opieki dla dziecka musi też zaspokajać potrzebę relaksu, oraz wypoczynku dla dziecka. Kolejną ważną funkcją jest kulturowa, która odnosi się do zaspokojenia potrzeby obcowania z kulturą, poznania dziedzictwa naszego kraju. Naturalnie rodzina ma wile funkcji jednak nie każde zaspokaja do końca, wynika to przekazanych treści oraz wychowania rodziców.

Rodzina a prawo?

Rodzina a prawo? Prawo jest bardzo jasne, jeśli chodzi o rodzinę. Według niego jednostkę taką stanowi dwoje ludzi, którzy zawarli związek małżeński, musi być on dobrowolnym aktem złożonym przy dwóch pełnoletnich świadkach. Czasami jednak prawo wyklucza wzięcie służby jest tak, kiedy osoby są zbyt młode. Według prawa muszą być pełnoletnie, w przypadku mężczyzny jest to wiek dwudziestu jeden lat. W specjalnych przypadkach sądownie można uzyskać zgodę na ślub wówczas kobieta może mieć jedynie szesnaście lat, mężczyzna osiemnaście. Kolejnym powodem, dla którego ślubu nie możemy wziąć jest choroba psychiczna lub bliskie pokrewieństwo. Prawo jest dość surowe również w kwestii posiadania żon czy mężów, w Polsce jest zakaz zawierania małżeństwa z kilkoma partnerami panuje monogamia, czyli związek z jednym partnerem płci przeciwnej. Zazwyczaj bierzemy ślub, ponieważ chcemy spełnić potrzebę prokreacji i założyć pełną rodzinę. Kiedy urodzą się nam dziećmi musimy spełnić szereg funkcji względem swoje pociechy. Nasze obowiązki nie ograniczają się jedynie do zaspokojenia potrzeby ekonomicznej, musimy dzieci kochać i wychowywać. Stosunki, jakie panują w każdej rodzinie regulowane są przez normy religijne oraz społeczne. Stosunki wewnątrz rodziny są też często przedmiotem kodeksu rodzinnego. Kodeks rodzinny chroni przede wszystkim dzieci, ponieważ te zostają zawsze zależne od dorosłego i nie do końca mogą się bronić, prawo zawsze staje po stronie słabszego.