Problemy rodziny zrekonstruowanej

Problemy rodziny zrekonstruowanej Tak na prawdę trudno jest do istniejącej już komórki rodziny dołączyć kolejną osobę. Rodzina jest zgrana i dzieciom trudno jest zaakceptować drugą obcą osobę. Co więc robić, aby asymilacja partnera przebiegała łagodnie? Na początku liczy się rozmowa musimy przedstawić dziecku swoje racje i dać mu czas, aby zrozumiał nasze postepowanie. Nie oczekujmy też, że od razu przywiąże się do obcego człowieka trzeba czasu. Najlepiej jest systematycznie skracać dystans między partnerem a rodziną angażując go w system domowy, prace czy wspólne wyjazdy. Ważnym aspektem jest to, aby dziecko nie poczuło się odrzucone. Często ma to miejsce, kiedy dziecko po rozwodzie czy uśmierci partnera jest naszym przyjacielem czy powiernikiem wówczas całą uwagę poświęcamy mu. Kiedy pojawia się nowa osoba dziecko może poczuć się dotknięte i jakby na drugim planie. Nie sprzyja to pozytywnym więziom z obcym człowiekiem. Kolejne problemy mogą pojawić się z przyczyn samego partnera. Zazwyczaj zależy mu na nowej partnerce do tego stopnia, że zbyt silnie chce wejść w rodzinę udaje więź z dzieckiem a to prowadzi tylko do niechęci. Innym przykładem jest przekupywanie w celu przekonania do siebie dziecka partnerki. Najlepszym posunięciem będzie, kiedy spędzimy z nim czas, okażemy mu sympatię. Kolejnym problemem może być rywalizacja dzieci z dwóch małżeństw, każde z nich zabiega o uwagę i wyższą pozycje, może rodzić to prawdziwe problemy wychowawcze.

Przemoc seksualna

Przemoc seksualna Najbardziej obrzydliwą z form przemocy jest przemoc seksualna. Jest to sytuacja, kiedy w rodzinie dziecko jest wykorzystywane przez rodziców seksualnie lub najbliższych krewnych. W tej sytuacji dorosły człowiek wymusza na jeszcze nie w pełni rozwiniętym organizmie czynności seksualne. Dziecko nie jest na to gotowe ani psychicznie ani fizycznie tym bardziej, że rolą rodzica jest ochrona dziecka a nie jego gnębienie. W takim wypadku dziecko jest swego rodzaju obiektem fantazji dorosłego i wymusza na nim określone działanie. W przemocy seksualnej wyróżniamy trzy typy form wykorzystywania. Pierwszym jest akt pozbawiony fizycznego kontaktu. Zaliczamy tutaj podglądanie dzieci, ekshibicjonizm czy oglądanie treści pornograficznych. Kolejnym typem przemocy są czyny skupione na fizyczności z dzieckiem. Ostatnią klasę stanowi przymuszanie do odbycia stosunku seksualnego, czyli gwałt. W przypadku przemocy seksualnej dziecko nie tylko doznaje uszkodzeń wewnętrznych, ale i psychicznych po takiej przemocy nie można się pozbierać. Rodzic, którego się kochało wyrządza taką krzywdę dziecku, potomek nie może tego pojąć i czasami nawet siebie obwinia o taki stan rzeczy. Osoba, która jest molestowana seksualnie zachowuje się bardzo charakterystycznie, pokazuje strach na widok sprawcy molestowania, staje się zamknięta w sobie, często ofiary mówią o całym zdarzeniu jednak prawda jest tak trudna do przyjęcia, że otoczenie ją odrzuca.

Charakterystyka dziecka bitego w rodzinie

Charakterystyka dziecka bitego w rodzinie Nie każdy człowiek nadaje się na rodzica. Często dzieci pojawia się przypadkiem i są po prostu zbędnym balastem. Najczęściej bicie dzieci dotyka rodziny dysfunkcyjne, gdzie jest przemoc alkohol lub inne używki. Ludzie tacy często byli też ofiarami przemocy, więc taki model wychowania proponują swoim dzieciom. Często potomstwo nawet bez wyraźnej winy może być bite tylko dla satysfakcji rodzica tyrana. Dzieci bite bardzo łatwo jest wyłowić z tłumy innych. Po pierwsze noszą ślady maltretowania fizycznego. Najczęściej ukrywane są pod ubraniem. Rodzice biją tak, aby nikt nie widział, że mają problem ze sobą. Dzieci te są też często pacjentami szpitali, mają zadrapania, urazy mechaniczne czy nawet głębokie rany. Rodzic w amoku niekiedy nawet nie wie, czym bije, aby sprawić dziecku ból. Zmiany widać też w samej psychice, dzieci maltretowane są wyciszone wyobcowane, boją się kontaktu z rówieśnikiem, jaki dorosłym, ponieważ nikomu nie ufają. Dziecko takie czuje się odrzucone, ponieważ nikt go nie kocha, sytuacje potęguje otoczenie gdzie inne dzieci żyją szczęśliwe. Długofalowe działanie na szkodę dziecka może prowadzić do jego ucieczki, samookaleczenia się czy nawet śmierci. Obecnie problem bicia dzieci nie dotyczy tylko ludzi z wyższych sfer często nawet osoby dobrze sytuowane sięgają po argument siłowy, aby wychować posłuszne dzieci. Wiele w tym wini ze starego modelu karania dzieci. Na szczęście sytuacja ta wciąż się poprawia i dziś możemy walczyć z maltretowaniem dzieci.

Przemoc psychiczna w rodzinie

Przemoc psychiczna w rodzinie W wielu książkach opisywane są modele prawidłowego wychowania, oraz funkcji każdej rodziny tym czasem nijak ma się to do realiów. Często bywa tak, że rodzic zamiast ochraniać dziecko po woli je niszczy. Można robić to nie tylko stosując przemoc fizyczną, ale i psychiczną. W tym wypadku bez użycia narzędzi oddziałujemy negatywnie na psychikę dziecka. W wyniku takiego działania dziecko odczuwa bardzo wiele negatywnych emocji. Dziecko boi się przede wszystkim zawieść rodzica, ma stany lękowe, nie może dobrze spać, boi się reakcji rodzica. Zazwyczaj gnębienie odbywa się tutaj na drodze słownej, rodzic stosuje presje, wyzwiska, aby motywować dziecko tym czasem powoduje zaniżanie samoceny u malca i wycofanie się. Krzyki oraz poniżanie są bardzo niszczącą dla dziecka karą, skutki mogą być widoczne nawet w życiu dorosłym. Osoby takie czują się uzależnione do rodziców, nie potrafią same żyć, ponieważ wymagają stałej kontroli. Ludzie gnębieni psychicznie wykazują cechy osób bitych, są wycofane i nieufne często długofalowe stosowanie przemocy psychicznej kończy się dla dziecka nerwicami, depresjami czy nawet samobójstwem. Co bardzo ważne osoby, wobec których stosowana jest jakakolwiek przemoc zazwyczaj przenoszą to na swoje życie lub na własne dzieci, znają tylko taki model wychowania, więc go powielają i zatacza się koła agresji. Przemoc fizyczna jest bardzo niszczycielska dla rozwoju dziecka, potrafi złamać chociażby bardzo silną osobowość.