Model współczesnej rodziny

Model współczesnej rodziny Na przełomie wieków modele rodziny ulegały ogromnym przeobrażeniom. Na sytuacje taką miało wpływ wiele czynników, przede wszystkim rozwój kultury masowej, mediów oraz cywilizacji. Dawniej najważniejszym ogniwem w rodzinie był mężczyzna, to on rządził i podejmował wszelkie decyzje. Kobieta zasadniczo nie mogła nic, zajmowała się tylko domem i dziećmi. Dziś kobiety nie dają się tak łatwo zaszufladkować, chcą pracy tak jak mężczyźni, spełniają się na drodze zawodowej. Ich marzeniem nie jest tylko ślub i dzieci, ale wszechstronny rozwój. Jeśli chodzi o typologie rodziny możemy zauważyć, że kierujemy się nijako posłusznie w stronę układu partnerskiego, gdzie małżonkowie działają na jednym froncie i wspólnie podejmują wszelkie decyzje. Jest to dobra opcja, ponieważ mogą dzielić się obowiązkami i uczyć swoich dzieci szacunku do innych. Dawniej myślano, że kobieta jest rodzajem służby, dziś panowie wykonują te same zadania, co panie i nie jest to ujma na honorze, przeciwnie przejaw ich wyksztalcenia oraz dobrego wychowania. Dziś kobieta zajmuje się teoretycznie domem i wychowaniem dzieci, ponieważ ma więcej czasu, ale jest wspierana przez mężczyznę. Taki model powoduje, że małżonkowie są partnerami, a nie kłócą się o władze w domu. To znakomity przykład dla potomstwa jak funkcjonować w rodzinie, aby komórka ta była silna i solidna. Taki model działania rodziny jest widoczny przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes