Rodzina a prawo?

Rodzina a prawo? Prawo jest bardzo jasne, jeśli chodzi o rodzinę. Według niego jednostkę taką stanowi dwoje ludzi, którzy zawarli związek małżeński, musi być on dobrowolnym aktem złożonym przy dwóch pełnoletnich świadkach. Czasami jednak prawo wyklucza wzięcie służby jest tak, kiedy osoby są zbyt młode. Według prawa muszą być pełnoletnie, w przypadku mężczyzny jest to wiek dwudziestu jeden lat. W specjalnych przypadkach sądownie można uzyskać zgodę na ślub wówczas kobieta może mieć jedynie szesnaście lat, mężczyzna osiemnaście. Kolejnym powodem, dla którego ślubu nie możemy wziąć jest choroba psychiczna lub bliskie pokrewieństwo. Prawo jest dość surowe również w kwestii posiadania żon czy mężów, w Polsce jest zakaz zawierania małżeństwa z kilkoma partnerami panuje monogamia, czyli związek z jednym partnerem płci przeciwnej. Zazwyczaj bierzemy ślub, ponieważ chcemy spełnić potrzebę prokreacji i założyć pełną rodzinę. Kiedy urodzą się nam dziećmi musimy spełnić szereg funkcji względem swoje pociechy. Nasze obowiązki nie ograniczają się jedynie do zaspokojenia potrzeby ekonomicznej, musimy dzieci kochać i wychowywać. Stosunki, jakie panują w każdej rodzinie regulowane są przez normy religijne oraz społeczne. Stosunki wewnątrz rodziny są też często przedmiotem kodeksu rodzinnego. Kodeks rodzinny chroni przede wszystkim dzieci, ponieważ te zostają zawsze zależne od dorosłego i nie do końca mogą się bronić, prawo zawsze staje po stronie słabszego.