Funkcje rodziny

Funkcje rodziny Rodzina jest podstawową komórką społeczną poza tym, że wychowuje potomstwo musi spełniać jeszcze wiele więcej funkcji. Postaram się je przybliżyć. Najważniejszą funkcją rodziny jest prokreacja, ludzie dobierają się w pary w celu poczęcia potomstwa. Dzięki temu zaspokojona zostaje ich potrzeba rodzicielska. Kolejną ważną funkcją rodziny jest zaspokojenie potrzeb ekonomicznych. Rodzice pracują w celu zapewnienia bytu swojemu potomstwu. Rodzina musi wykazywać się też w kwestii zapewnienia opieki nie tylko dzieciom zdrowym, ale przede wszystkim chorym członkom rodziny. Rodzina nie wątpliwie jest też jednostką wychowującą stąd też wzięła się funkcja socjalizująca, poleca ona na przekazaniu odpowiednich norm oraz przygotowanie potomków do życia dorosłego. Dzieci tak na prawdę ucząc się przynależąc do społeczeństwa i rozwijając się na każdym możliwym polu. Kolejną bardzo ciekawą funkcją, jaką spełnia rodzina jest funkcja stratyfikacyjna, odnosi się ona do pozycjonowania członków znajdujących się w rodzinie na tych najbardziej ważnych i szanowanych. Taki typ widzimy przede wszystkim w krajach azjatyckich takich jak Indie. Każda rodzina poza zapewnieniem odpowiednich środków do życia i opieki dla dziecka musi też zaspokajać potrzebę relaksu, oraz wypoczynku dla dziecka. Kolejną ważną funkcją jest kulturowa, która odnosi się do zaspokojenia potrzeby obcowania z kulturą, poznania dziedzictwa naszego kraju. Naturalnie rodzina ma wile funkcji jednak nie każde zaspokaja do końca, wynika to przekazanych treści oraz wychowania rodziców.