Patologie

Patologie Patologie są działaniami wychodzącymi poza ogólnie przyjętą normę, ale zamykającymi się w obrębie niewielkiej grupy, najczęściej rodziny. Działania, których forma odbija się potem w patologii, nazywamy patologicznymi i mają one ogromny wpływ na ludzi, którzy otaczają jednostkę patologiczną. Mówi się bowiem o tym, że w/w działania odniosą się potem do dzieci takiej osoby, zaważą ostatecznie na ich życiu i sprawią, że zawsze pojawi się jakaś rysa na psychice takiego dziecka. Co więcej, patologiami mogą okazać się nie tylko działania intencjonalne, ale także środowiskowe. To często towarzystwo tak wpływa na jednostkę, że potem dochodzi do różnego rodzaju odchyleń. Mowa tu oczywiście o środowiskach narkomanów i alkoholików, które, zwłaszcza w młodym wieku, są w stanie zmienić każdą, nawet najlepszą jednostkę. Ich rozpoznanie można określić bardzo łatwo – są to odchylenia w stronę używek, które mają niejako intensywny wpływ na psychikę, a także na fizjologię – kwestia tego, czy dana jednostka ulega wpływowi danych używek, czy też nie.