Dom dziecka

Dom dziecka Wiele dzieci w domu rodzinnym nie może mieć zaspokojonych podstawowych potrzeb, wówczas mogą zostać skierowane do domu dziecka. Jest to nic innego jak rodzaj placówki opiekuńczej, która prowadzi nadzór i opiekę nie tylko nad sierotami, czyli dziećmi pozbawionymi rodziców biologicznych, ale i tych zaniedbywanych środowiskowo. Do domu dziecka mogą trafić dzieci w rożnym wieku, opiekę nad nimi sprawują opiekunowie. W domu dziecka dzieci uczą się, odpoczywają wykonują wszystkie czynności jak w domu rodzinnym, nie mają jednak rodziców biologicznych blisko siebie. Dom dziecka musi spełniać szereg aspektów, czyli między innymi musi zapewnić opiekę całodobową dziecku, musi wszechstronnie rozwijać dziecko, jeśli tego potrzebuje zorganizować zajęcia korepetycyjne, logopedę, dla dzieci chorych rehabilitację. Dom dziecka zapewni podopiecznemu również kształcenie. Placówka działa nie tylko z dzieckiem, ale i rodzicem pomaga wyjść z uzależnianie, działa dla poprawy bytu dziecka. Prowadzi też działania zmierzające do powrotu dziecka do domu rodzinnego. Nic i nikt nie jest w stanie przecież dać tyle ciepła dziecku, co rodzic biologiczny. Dom dziecka jest bardzo potrzebną placówką opiekuńczo wychowawczą, ponieważ gwarantuje dzieciom opiekę i dobry standard życia. Dziećmi w placówce opiekują się wychowawcy, ale pomimo ich zaangażowania dzieci nadal potrzebują ciepła rodziny. Dom dziecka powinny być ostatecznością dla każdego dziecka.