Wybór rodziny zastępczej

Wybór rodziny zastępczej Kwestia dobra dziecka jest najważniejsza, dlatego jeśli nie może się nim opiekować się rodzic biologiczny rząd musi ustanowić dla jednostki takiej rodzinę zastępczą. Jak jednak działa ta machina? Na początku sąd rodzinny oraz opieka bada czy w rodzinie dziecka jest osoba, która chciałaby się nim opiekować. Jeśli tak to rodzina ma pierwszeństwo w byciu zastępczym rodzicem jest tak, ponieważ w środowisku ludzi spokrewnionych dziecko lepiej się czuje i asymiluje z nową sytuacją. Najczęściej rodziną zastępczą w stopniu spokrewnionym zostają dziadkowie, oraz najbliższe rodzeństwo rodziców dziecka. Kiedy jednak nie ma odpowiedniej osoby do przejęcia opieki nad dzieckiem trafia ono do rodziny zastępczej niespokrewnionej. Może stać nią każdy, kto przejdzie szkolenie w ośrodku opiekuńczo adopcyjnym. Największe szanse na zostanie rodziną zastępczą mają ludzie młodzi, oraz majętni, ponieważ mogą zapewnić byt dziecku. Bardzo ważną zasadą, którą się kierują placówki przyznając komuś dziecko jest nie rozłączanie rodzeństwa, ponieważ wówczas cały proces byłby dla dzieci jeszcze bardziej trudnym. Rodzina zastępcza musi działać jak ta tradycyjna, naturalnie nie jest to proste dziecko często się buntuje nie rozumie, dlaczego nie ma rodziców, trzeba wiele czasu i cierpliwości, aby dziecko przystosowało się do całkiem nowych warunków. Wszyscy członkowie rodziny muszą ze sobą współgrać dla dobra dziecka.